Jäsenyys

Espoon Klubitalo on mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilöstön muodostama yhteisö, jossa toteutetaan työpainoitteista päivää tehden töitä, jotka ovat talon toiminnan kannalta välttämättömiä.

Jäseniksi otetaan kuntoutujia Espoon ja Kauniaisten alueelta.
Jäseneksi tullaan varaamalla tutustumisaika talolle, jonka jälkeen voidaan sopia perehdytyskerroista. Päiviä on kolme tai tarvittaessa enemmän.

Tutustumisajalla yksi talon jäsenistä esittelee talon toimintaa ja tiloja työntekijän tuella.
Mikäli talon toiminta tuntuu sopivalle jäsenehdokkaalle, niin varataan perehdytysaika, jolloin paikalla ollaan muutama tunti, jotta talon toiminta edelleen selkeytyy. Perehdytys voidaan sopia yksilöllisesti tai ryhmämuotoisena.

Perehdytyksissä jäsenehdokas pääsee tutustumaan talon kolmeen yksikköön: Ravintola-, Toimisto, ja Työ-ja opintoyksikkö. Kolmantena perehdytyspäivänä saa valita missä yksikössä haluaa pääasiassa työskennellä ja käydään mahdollinen jäsenkeskustelu.

Keskusteluun talolta osallistuu yleensä sekä yksi jäsen, että yksi työntekijä. Tarkoituksena on selvittää ajatuksia Klubitalolla käymisestä sekä käydään läpi yhteisiä pelisääntöjä.

Mikäli jäsenehdokas haluaa jatkaa käyntejä Klubitalolla ja osallistua täysimääräisesti talon toimintaan, niin kuukausittain pidettävässä talokokouksessa ehdokas todetaan jäseneksi. Tämän jälkeen jäsenellä on oikeus osallistua haluamallaan aikataululla talon töihin, sekä kurssi- ja vapaa-ajan toimintaan.