Työpainotteinen päivä

Klubitalo tarjoaa jäsenilleen työpainotteisen päivän klubitalolla. Töitä tehdään ravintola- ja toimistoyksikössä. Lisäksi työ- ja opintoyksikkö tukee työllistymisestä ja opinnoista kiinnostuneita.

Jäsenet osallistuvat yhdessä henkilökunnan kanssa toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen. Jäsenyys on maksutonta ja jokaisella on oikeus palata klubitaloon pitkänkin tauon jälkeen.

Jäseneksi haluava voi varata ensin tutustumisajan tiistai- tai torstai- aamupäivälle. Sen jälkeen perehdytään eri yksiköihin ja kolmantena perehdytyspäivänä keskustellaan mahdollisesta jäsenyydestä. Samalla valitaan yksikkö, jossa halutaan työskennellä. Perehdytysaikoja voi myös halutessaan varata useamman kuin kolme.